<bgsound src="./media/Lee Morgan - The Sidewinder.mp3" loop=true>
De zin in pianospelen begon al toen ik net kon lopen. Mijn moeder en oudere broer zaten veel achter de piano en ik luisterde en keek goed naar hun vingers en probeerde alles na te doen. Op vijfjarige leeftijd verdiende ik mijn eerste colaatje in een restaurant met het spelen van top 40 nummers. Op zevenjarige leeftijd speelde ik preludes van Rrachmaninov en walsen van Chopin. Ongeveer dezelfde periode kreeg ik pianoles uit de lesboeken van Folk Dean. Dat beviel mij totaal niet. Het was heel saai en het had niets met muziekmaken van doen. Het was een drama elke week wanneer ik weer naar pianoles moest.
Maar het pianospelen was mijn lust en leven, ondanks de pianoles waar ik na een paar jaar mee ben gestopt en pas weer mee ben begonnen op mijn veertiende jaar.
In de tussenliggende periode speelde ik veel liedjes van de radio, Mazurka's van Chopin en verschillende stukken van Debussy.
Opnieuw begon ik met pianoles bij  Piet van Poelgeest die mij enorm heeft geïnspireerd, gemotiveerd en de liefde voor de klassieke muziek heeft bijgebracht.
Ik besloot om toelatingsexamen aan het conservatorium te doen en Geoffrey Madge zag wel wat in mij en in 1976 ben ik afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in den Haag.
In die periode was lichte muziek een smerig woord op het conservatorium, wat ik wel jammer vond gezien mijn brede interesse in de muziek  Bij de methodieklessen viel er niet over te praten als een leerling popmuziek wilde spelen, terwijl het in mijn visie de leerling juist motiveert. Gelukkig zijn de tijden veranderd en kun je nu ook lichte muziek aan een conservatorium studeren.
Kort na mijn eindexamen ben ik met mijn eigen lespraktijk begonnen en kreeg in die periode ook een aanbod om les te geven op de Cultuurhuis Garenspinnerij.
Een aantal jaren geleden heb ik besloten een opleiding lichte muziek te gaan volgen aan de Schumannacademie en heb daar uitstekende lessen gehad van Hazel Leach en ben daar met succes afgestudeerd.
Mijn pianolessen heb ik gevolgd bij Jeroen van Helsdingen en Rob van Kreeveld en ik heb daardoor een breder muzikaal gevoel ontwikkeld. De studie lichte muziek heeft tevens bijgedragen aan een groter inzicht in de opbouw van de klassieke muziek.  
biografie
optreden
muzieklessen
contact
links
© Artwork Fons Neger     augustus 2019